Προγράμματα ανά κατεύθυνση

ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ

ΔΙΟΙΚΗΣΗ, ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ & MANAGEMENT

ΨΗΦΙΑΚΗ ΜΕΤΑΒΑΣΗ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ

ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΗΣΗ

ΕΝΕΡΓΕΙΑ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ