Σύγχρονες Τεχνικές Ανάπτυξης Λογισμικού με Χρήση Ευέλικτων Μεθοδολογιών

Σύντομη περιγραφή προγράμματος

Το πρόγραμμα «Σύγχρονες τεχνικές ανάπτυξης λογισμικού με χρήση ευέλικτων μεθοδολογιών» έχει στόχο να καλύψει το κενό στις γνώσεις και δεξιότητες που έχει ένας τελειόφοιτος πληροφορικής σε σχέση με το τι θα συναντήσει στο εργασιακό περιβάλλον μιας επιχείρησης ανάπτυξης εφαρμογών λογισμικού.

Οι συμμετέχοντες στο πρόγραμμα θα διαμορφώσουν μια ολοκληρωμένη διαδικτυακή εφαρμογή λογισμικού, εργαζόμενοι σε ομάδες, ακριβώς όπως συμβαίνει στο εργασιακό περιβάλλον.

Με τον τρόπο αυτό θα μάθουν στην πράξη όλες τις σύγχρονες πρακτικές για την ανάπτυξη ποιοτικού, ασφαλούς, συντηρήσιμου και επεκτάσιμου κώδικα & θα διαμορφώσουν μία ολοκληρωμένη εφαρμογή που θα μπορούν να επιδείξουν στους μελλοντικούς εργοδότες τους.

Επιπλέον, θα μάθουν να δουλεύουν σε μια ομάδα με τεχνικές εξ αποστάσεως εργασίας και θα εφαρμόσουν με την ομάδα τους τις πρακτικές της Scrum για ευέλικτη ανάπτυξη εφαρμογών λογισμικού (agile software development).

Video παρουσίασης προγράμματος

Σκοπός Προγράμματος

Σκοπός του προγράμματος είναι οι εκπαιδευόμενοι (απόφοιτοι σχολών πληροφορικής ή νέοι προγραμματιστές) να αποκτήσουν την απαραίτητη πρακτική εμπειρία σε τεχνικές ανάπτυξης λογισμικού, ώστε να ενταχθούν στην αγορά εργασίας της πληροφορικής με πολύ καλύτερους όρους και σε πολύ καλύτερες θέσεις.

Επιπλέον, να αποκτήσουν εμπειρία σε τεχνικές συνεργασίας και σύγχρονες μεθοδολογίες ανάπτυξης λογισμικού, ώστε να έχουν τη δυνατότητα να αναζητήσουν θέσεις στη διεθνή αγορά εργασίας της πληροφορικής, εργαζόμενοι εξ αποστάσεως.

Στόχοι Προγράμματος

Στόχοι του προγράμματος είναι οι εκπαιδευόμενοι:

 Να μάθουν στην πράξη όλες τις σύγχρονες πρακτικές για την ανάπτυξη ποιοτικού, ασφαλούς, συντηρήσιμου και επεκτάσιμου κώδικα.

Να μάθουν να δουλεύουν σε μια ομάδα, χρησιμοποιώντας τεχνικές και εργαλεία για να αναπτύσσουν εφαρμογές μαζί με άλλους προγραμματιστές, όπου κι αν βρίσκονται αυτοί.

  Να εφαρμόσουν με την ομάδα τους τις πρακτικές της Scrum για ευέλικτη ανάπτυξη εφαρμογών λογισμικού (agile software development)

  Να φτιάξουν μια ολοκληρωμένη εφαρμογή με τις πιο σύγχρονες τεχνολογίες λογισμικού, που θα μπορούν να την εντάξουν άμεσα στο βιογραφικό τους.

Εκπαιδευτικές ενότητες Προγράμματος

 Ανάπτυξη λογισμικού από ομάδες με χρήση ευέλικτων μεθοδολογιών

 • Ευέλικτες μεθοδολογίες (agile methodologies)
 • Διαδικασία ανάπτυξης λογισμικού με τη Scrum
 • Διαχείριση πηγαίου κώδικα με Git (Source Code Management)

  Τεχνικές ανάπτυξης αναγνώσιμου και συντηρήσιμου κώδικα

 • Pair Programming
 • Code Review
 • Clean Code
 • Design Patterns & Dependency Injection
 • Debugging & Refactoring

 Τα δομικά στοιχεία μίας σύγχρονης διαδικτυακής εφαρμογής λογισμικού

 • Object-Relational Mapping
 • Asynchronous operations in UIs
 • Authentication/Authorization

 Αυτοματοποιημένος έλεγχος εφαρμογών λογισμικού

 • Unit Testing
 • User Acceptance Testing

Το πρόγραμμα ολοκληρώνεται με τη συμπλήρωση ερωτηματολογίων σε σχέση με την ποιότητα των σπουδών για τους σκοπούς της αξιολόγησης του ΚΕΔΙΒΙΜ και για στατιστικούς σκοπούς.

Ωρολόγιο Πρόγραμμα Μαθημάτων

Το ωρολόγιο πρόγραμμα θα είναι σύντομα διαθέσιμο.

Δεξιότητες που στοχεύει το πρόγραμμα να αποκτηθούν

Βασικές Δεξιότητες

Ανάπτυξη εφαρμογών λογισμικού στο πλαίσιο ομάδας

Ανάπτυξη εφαρμογών λογισμικού με Pair Programming

Διαχείριση του πηγαίου κώδικα εφαρμογών λογισμικού (Source Code Management)

Δημιουργία αναγνώσιμου, συντηρήσιμου και επεκτάσιμου κώδικα

Συντήρηση και βελτίωση εφαρμογών λογισμικού με Debugging & Refactoring

Τεχνικές Authentication/Authorization

 

Προηγμένες Δεξιότητες

Ανάπτυξη λογισμικού με βάση Design Patterns & Dependency Injection

Πρόσβαση σε βάσεις δεδομένων με Object-Relational Mapping

Asynchronous operations in UIs

Τεχνικές αυτόματου ελέγχου λογισμικού (Unit Testing, User Acceptance Testing)

Ελάχιστες προϋποθέσεις συμμετοχής καταρτιζόμενων

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε φοιτητές ή απόφοιτους σχολών πληροφορικής, αλλά και σε προγραμματιστές που δεν έχουν παρακολουθήσει κάποιο επίσημο κύκλο σπουδών πληροφορικής.

Οι προαπαιτούμενες γνώσεις για την παρακολούθηση του προγράμματος είναι:

Χρήση ενός σύγχρονου IDE (π.χ. MS Visual Studio, Eclipse, IntelliJ IDEA, Visual Studio Code, PyCharm)

Καλή γνώση μίας O-O γλώσσας προγραμματισμού (π.χ. C#, Java, PHP, Python)

Γνώση ενός Σχεσιακού Συστήματος Βάσεων Δεδομένων (π.χ. SQL Server, Postgress, MySQL, Oracle)

Επιστημονικός Υπεύθυνος

Εκπαιδευτές

Πολιτική Διδάκτρων (Γενικοί όροι)

Πριν προχωρήσετε στην πληρωμή των διδάκτρων βεβαιωθείτε ότι έχετε διαβάσει τους ΕΙΔΙΚΟΥΣ ΟΡΟΥΣ (εάν υπάρχουν) του προγράμματος που έχετε επιλέξει.

Γενικά, τα δίδακτρα καταβάλλονται σε δύο δόσεις (εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά στους ΕΙΔΙΚΟΥΣ ΟΡΟΥΣ στο τέλος της παρούσας ενότητας):

50% με την ολοκλήρωση της εγγραφής
και 50% κατόπιν ενημέρωσης από τη Γραμματεία
πριν το τέλος των μαθημάτων

Η αποπληρωμή είναι απαραίτητη για την συμμετοχή στις τελικές εξετάσεις καθώς και για την απόκτηση του πιστοποιητικού ολοκλήρωσης του προγράμματος.

Τα δίδακτρα πληρώνονται με τραπεζική κατάθεση στον παρακάτω τραπεζικό λογαριασμό του Ε.Λ.Κ.Ε. Ε.Μ.Π στην ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ:

IBAN: GR0901100800000008001170649
Αρ. Λογ.: 080/011706-49
BIC: ETHNGRAA

αναγράφοντας ως αιτιολογία κατάθεσης το Ονοματεπώνυμό σας και τον Τίτλο του Προγράμματος που θα παρακολουθήσετε.

Ειδικοί όροι:

Αίτηση προεγγραφής στο πρόγραμμα:
Σύγχρονες Τεχνικές Ανάπτυξης Λογισμικού με Χρήση Ευέλικτων Μεθοδολογιών

Παρακαλούμε, συμπληρώστε όλα τα παρακάτω πεδία:

Πρoσωπικά στοιχεία
Στοιχεία Επικοινωνίας
Σπουδές (επισυνάψτε αντίγραφο του τίτλου σπουδών σας)
Αποδοχή προϋποθέσεων προγράμματος
Σύντομο Βιογραφικό Σημείωμα (στα ελληνικά)


Αποδοχή πολιτικών Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. του Ε.Μ.Π.


Κοινοποιήστε το πρόγραμμα επιμόρφωσης στα κοινωνικά δίκτυα

Σύγχρονες Τεχνικές Ανάπτυξης Λογισμικού με Χρήση Ευέλικτων Μεθοδολογιών

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Για το συγκεκριμένο πρόγραμμα επιμόρφωσης δεν υπάρχουν ανακοινώσεις. Για οποιαδήποτε πληροφορία μπορείτε
να απευθυνθείτε στη γραμματεία
του ΚΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. του ΕΜΠ με email, στο: kedivim@mail.ntua.gr

Συνεχίζοντας να χρησιμοποιείτε την ιστοσελίδα, συμφωνείτε με τη χρήση των cookies. Περισσότερες πληροφορίες.

Οι ρυθμίσεις των cookies σε αυτή την ιστοσελίδα έχουν οριστεί σε "αποδοχή cookies" για να σας δώσουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία περιήγησης. Εάν συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε αυτή την ιστοσελίδα χωρίς να αλλάξετε τις ρυθμίσεις των cookies σας ή κάνετε κλικ στο κουμπί "Κλείσιμο" παρακάτω τότε συναινείτε σε αυτό.

Κλείσιμο

rtp lakutoto prediksi lakutoto situs toto situs toto situs togel slot gacor toto togel 4d lakutoto laku toto laku toto laku toto laku toto slot gacor lakutoto lakutoto lakutoto lakutoto situs togel situs toto lakutoto agen togel terpercaya situs togel slot gacor toto macau toto togel situs toto situs toto lakutoto situs togel slot gacor bandar togel lakutoto lakutoto lakutoto situs togel toto slot situs toto situs toto lakutoto lakutoto lakutoto situs toto togel 4d lakutoto situs toto situs toto laku toto lakutoto lakutoto toto slot bandar togel terpercaya lakutoto toto togel lakutoto situs toto agen togel lakutoto situs toto situs toto lakutoto slot gacor toto slot lakutoto lakutoto bandar togel situs toto lakutoto lakutoto situs toto situs toto situs toto situs togel lakutoto lakutoto toto togel situs toto lakutoto bandar togel bandar togel dapurtoto dapurtoto dapurtoto dapurtoto dapurtoto dapurtoto dapurtoto situs toto bandar togel situs toto situs toto toto macau toto togel situs toto situs toto situs toto situs toto situs toto situs toto situs toto sdtoto situs toto sekolahtoto situs toto bo togel bandar togel bo togel bo togel bo togel sekolahtoto dapurtoto dapurtoto agen toto dapurtoto dapurtoto dapurtoto dapurtoto dapurtoto dapurtoto dapurtoto situs toto situs toto situs toto bo togel bo togel toto slot bo togel situs toto sekolahtoto sekolahtoto situs toto situs toto sekolahtoto situs toto situs toto bandar togel situs togel