Search
Close this search box.

Στατική Λειτουργία & Σχεδιασμός των Δομικών Κατασκευών

Σύντομη περιγραφή προγράμματος

Το πρόγραμμα συνίσταται στην κατανόηση με απλό τρόπο των μηχανισμών της στατικής λειτουργίας των δομικών κατασκευών μέσα από ένα ευρύ φάσμα που αφορά τα κτίρια, την κάλυψη μεγάλων χώρων καθώς και τη γεφύρωση μεγάλων ανοιγμάτων, με άμεσο προσανατολισμό στον ασφαλή και γρήγορο σχεδιασμό τους.

Κύριο χαρακτηριστικό του προγράμματος είναι έτσι η καλλιέργεια της στατικής αντίληψης της φέρουσας λειτουργίας των κατασκευών με απλό τρόπο και η άμεση σύνδεσή της με τις βασικές σχεδιαστικές αποφάσεις που απαιτούνται για την ασφαλή προμελέτη τους, ανεξάρτητα από όποιους κανονισμούς ή ειδικά προγράμματα Η/Υ.

Video παρουσίασης προγράμματος

Σκοπός Προγράμματος

Ο σκοπός του προγράμματος είναι η ουσιαστική προσέγγιση του σχεδιασμού ακόμα και των πιο “απαιτητικών” δομικών κατασκευών κάθε τύπου, με ένα φρέσκο μάτι που βασίζεται στη κατανόηση της στατικής λειτουργίας πάντα με έναν απλό τρόπο, διαφορετικό από τα συνηθισμένα πλαίσια της αυστηρά ακαδημαϊκής προσέγγισης που αναγκαστικά αναφέρεται σε ένα περιορισμένο ρεπερτόριο.

Με το δεδομένο της διευρυμένης γκάμας των κατασκευών χάρις σε αυτή την αμεσότερη στατική αντίληψη, το πρόγραμμα έχει μια σαφή επαγγελματική χρησιμότητα, που μπορεί να βοηθήσει στις περισσότερες περιπτώσεις και στη φάση του αρχιτεκτονικού σχεδιασμού.

Στόχοι Προγράμματος

Ο βασικός στόχος του προγράμματος είναι μέσα από την απλή κατανόηση της στατικής λειτουργίας και του σχεδιασμού των βασικών δομικών μορφών να πετύχει την απόκτηση εκείνης της στατικής αντίληψης που απαιτείται για την άμεση κατάρτιση της προμελέτης τους είτε πρόκειται για κτιριακές κατασκευές, καλύψεις μεγάλων χώρων ή για γέφυρες κάθε τύπου.

Παράλληλα στοχεύεται μέσα από τη καλλιέργεια της στατικής αντίληψης και η ανάπτυξη της κριτικής ικανότητας για τον ποιοτικό έλεγχο των όποιων αποτελεσμάτων του Η/Υ.

Εκπαιδευτικές ενότητες Προγράμματος

1. Καμπτική και διατμητική λειτουργία της ολόσωμης αμφιέρειστης δοκού, καθώς και της δοκού Vierendeel. Βασικές σχεδιαστικές απαιτήσεις. Φέρουσα λειτουργία του προβόλου.

2. Στατική λειτουργία και εφαρμογή της προέντασης στην αμφιέρειστη δοκό από σκυρόδεμα καθώς και εξέταση των άμεσων σχεδιαστικών επιπτώσεών της.

3. Λειτουργία της προεντεταμένης δοκού στη κατάσταση καμπτικής αστοχίας. Σχεδιαστικές επιπτώσεις από την πρόβλεψη ή όχι πρόσφυσης για το χάλυβα προεντάσεως. Ελεγχος σχεδιασμού.

4. Φέρουσα λειτουργία της συνεχούς δοκού και στατικές επιπτώσεις της εφαρμογής του πλαστικού σχεδιασμού. Στατική λειτουργία της προεντεταμένης συνεχούς δοκού . Σχεδιασμός για πλαστική αστοχία.

5. Κύρια χαρακτηριστικά στατικής λειτουργίας κιβωτιοειδών δοκών γεφυροποιϊας. Προδιαστασιολόγηση.

6. Συμπεριφορά κιβωτιοειδών δοκών κάτω από έκκεντρα συγκοινωνιακά φορτία.

7. Καμπύλες κιβωτιοειδείς γέφυρες. Χειρισμός της προεντάσεως.

8. Σχεδιασμός πλαισίων σε συσχέτιση και με τη γραμμή πιέσεως. Φέρουσα λειτουργία και πλευρική στιβαρότητα μονόροφων και πολυώροφων πλαισίων.

9. Εισαγωγή στο λυγισμό. Οι συνέπειες της δράσης ενός θλιπτικού φορτίου σε μια καμπτόμενη δοκό. Σχεδιαστικές επιπτώσεις.

10. Μονόροφα πλαίσια ενός ή περισσοτέρων ανοιγμάτων κάτω από κατακόρυφα και οριζόντια φορτία. Φορτίο λυγισμού και αποτίμηση έντασης και παραμόρφωσης λόγω συμπεριφοράς ΙΙας τάξεως. Σχεδιαστικές επιπτώσεις.

11. Στατική λειτουργία και σχεδιασμός τόξων μεγάλων ανοιγμάτων. Γραμμή πιέσεως. Καμπτική ένταση λόγω κινητών φορτίων. Εξέταση της επιρροής των παραμορφώσεων. Ελεγχος σε ελαστική ευστάθεια. Σχεδιαστικές συνέπειες.

12. Συστήματα τόξου και δοκού για γεφύρωση μεγάλων ανοιγμάτων. Στατική λειτουργία και σχεδιασμός.

13. Στατική λειτουργία του ελεύθερου καλωδίου κάτω από μόνιμα και κινητά φορτία. Το σχεδιαστικό πρόβλημα της ακαμπτοποίησης του καλωδίου. Στατική λειτουργία και σχεδιασμός προεντεταμένων καλωδιωτών δικτυωμάτων και στεγάστρων.

14. Κρεμαστές γέφυρες. Στατική λειτουργία κάτω από κινητά φορτία.

15. Στατική λειτουργία και σχεδιασμός προεντεταμένων ταινιωτων υποστέγων μεγάλων ανοιγμάτων.

16. Ανηρτημένες γέφυρες με ευθύγραμμα καλώδια. Στατική λειτουργία κάτω από μόνιμα και κινητά φορτία. Σχεδιαστικές επιπτώσεις.

17. Πλάκες επί υποστηλωμάτων. Σχεδιασμός της προεντάσεως για μεγαλύτερα ανοίγματα.

18. Στατική λειτουργία κελυφών πάνω σε ορθογωνική ή κυκλική κάτοψη.

19. Πλευρική καταπόνηση και αντισεισμικός σχεδιασμός πολυώροφων κτιριακών συστημάτων.

20. Στατική λειτουργία και σχεδιασμός θεμελιοδοκών βάσει της αλληλεπίδρασης εδάφους και ανωδομής.

Το πρόγραμμα ολοκληρώνεται με τη συμπλήρωση ερωτηματολογίων σε σχέση με την ποιότητα των σπουδών για τους σκοπούς της αξιολόγησης του ΚΕΔΙΒΙΜ και για στατιστικούς σκοπούς.

Ωρολόγιο Πρόγραμμα Μαθημάτων

Τα μαθήματα θα πραγματοποιούνται με σύγχρονη διδασκαλία, σύμφωνα με το ακόλουθο σχήμα:

Τρίτη: 17:30 – 20:30 / Θεωρία – Εφαρμογές

Πέμπτη: 17:30 – 20:30 / Θεωρία – Εφαρμογές

Διάρκεια: 10 εβδομάδες

Δεξιότητες που στοχεύει το πρόγραμμα να αποκτηθούν

Βασικές Δεξιότητες

Άμεση κατάρτιση προμελέτης κατασκευών ευρέος φάσματος.

Προηγμένες Δεξιότητες

Κριτική ικανότητα ελέγχου αποτελεσμάτων Η/Υ.

Ελάχιστες προϋποθέσεις συμμετοχής καταρτιζόμενων

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε απόφοιτους ΑΕΙ/ΑΤΕΙ κατεύθυνσης πολιτικού μηχανικού, ενδεχόμενα και αρχιτέκτονα, ή τελειόφοιτους σπουδαστές τεχνικής κατεύθυνσης.

Δεν απαιτείται προηγούμενη επαγγελματική εμπειρία.

Δεν απαιτείται γνώση ξένης γλώσσας.

Επιστημονικός Υπεύθυνος

Εκπαιδευτές

Πολιτική Διδάκτρων (Γενικοί όροι)

Πριν προχωρήσετε στην πληρωμή των διδάκτρων βεβαιωθείτε ότι έχετε διαβάσει τους ΕΙΔΙΚΟΥΣ ΟΡΟΥΣ (εάν υπάρχουν) του προγράμματος που έχετε επιλέξει.

Γενικά, τα δίδακτρα καταβάλλονται σε δύο δόσεις (εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά στους ΕΙΔΙΚΟΥΣ ΟΡΟΥΣ στο τέλος της παρούσας ενότητας):

50% με την ολοκλήρωση της εγγραφής
και 50% κατόπιν ενημέρωσης από τη Γραμματεία
πριν το τέλος των μαθημάτων

Η αποπληρωμή είναι απαραίτητη για την συμμετοχή στις τελικές εξετάσεις καθώς και για την απόκτηση του πιστοποιητικού ολοκλήρωσης του προγράμματος.

Τα δίδακτρα πληρώνονται με τραπεζική κατάθεση στον παρακάτω τραπεζικό λογαριασμό του Ε.Λ.Κ.Ε. Ε.Μ.Π στην ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ:

IBAN: GR0901100800000008001170649
Αρ. Λογ.: 080/011706-49
BIC: ETHNGRAA

αναγράφοντας ως αιτιολογία κατάθεσης το Ονοματεπώνυμό σας και τον Τίτλο του Προγράμματος που θα παρακολουθήσετε.

Ειδικοί όροι:

Αίτηση προεγγραφής στο πρόγραμμα:
Στατική Λειτουργία & Σχεδιασμός των Δομικών Κατασκευών

Παρακαλούμε, συμπληρώστε όλα τα παρακάτω πεδία:

Πρoσωπικά στοιχεία
Επιθυμείτε την έκδοση Απόδειξης ή Τιμολογίου;
Στοιχεία Επικοινωνίας
Σπουδές (επισυνάψτε αντίγραφο του τίτλου σπουδών σας)
Αποδοχή προϋποθέσεων προγράμματος
Σύντομο Βιογραφικό Σημείωμα (στα ελληνικά)


Αποδοχή πολιτικών Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. του Ε.Μ.Π.


Απλοποιημένη αίτηση προεγγραφής

Σε περίπτωση που επιθυμείτε να συμπληρώσετε την πλήρη αίτηση προεγγραφής, επισκεφτείτε τη σελίδα του προγράμματος από σταθερό υπολογιστή.

(Στην έκδοση του website για κινητά-tablet, έχει απενεργοποιηθεί η ανάρτηση συνημμένων εγγράφων για διευκόλυνσή σας).

Αίτηση προεγγραφής στο πρόγραμμα:
Στατική Λειτουργία & Σχεδιασμός των Δομικών Κατασκευών

Παρακαλούμε, συμπληρώστε όλα τα παρακάτω πεδία:

Πρoσωπικά στοιχεία
Επιθυμείτε την έκδοση Απόδειξης ή Τιμολογίου;
Στοιχεία Επικοινωνίας
Σπουδές
Αποδοχή προϋποθέσεων προγράμματος


Αποδοχή πολιτικών Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. του Ε.Μ.Π.


Κοινοποιήστε το πρόγραμμα επιμόρφωσης στα κοινωνικά δίκτυα

Στατική Λειτουργία & Σχεδιασμός των Δομικών Κατασκευών

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Για το συγκεκριμένο πρόγραμμα επιμόρφωσης δεν υπάρχουν ανακοινώσεις. Για οποιαδήποτε πληροφορία μπορείτε
να απευθυνθείτε στη γραμματεία
του ΚΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. του ΕΜΠ με email, στο: kedivim@mail.ntua.gr

Ολοκληρωμένοι κύκλοι προγράμματος επιμόρφωσης

Οκτώβριος 2022 (Α’ Κύκλος)

Μάιος 2023 (Β’ Κύκλος)

Οκτώβριος 2023 (Γ’ Κύκλος)