Ασφαλής Μεταφορά Επικίνδυνων Εμπορευμάτων

Σύντομη περιγραφή προγράμματος

Το παρόν πρόγραμμα παρέχει το απαραίτητο γνωστικό υπόβαθρο που θα βοηθήσει τους συμμετέχοντες να κατανοήσουν σύνθετα ζητήματα που άπτονται της ασφαλούς χερσαίας, θαλάσσιας και αεροπορικής μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων.

Video παρουσίασης προγράμματος

Σκοπός Προγράμματος

Το πρόγραμμα αυτό αποτελεί πρόγραμμα κατάρτισης και με την ολοκλήρωσή του ο εκπαιδευόμενος θα έχει το απαραίτητο γνωστικό υπόβαθρο, ώστε να κατανοεί σύνθετα ζητήματα που άπτονται της ασφαλούς μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων.

Στόχοι Προγράμματος

Στόχος του προγράμματος είναι, μετά την ολοκλήρωσή του, οι εκπαιδευόμενοι να έχουν εξοικειωθεί με τις βασικές έννοιες της μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων και να γνωρίζουν το θεσμικό πλαίσιο που τις διέπει.

Επιπλέον, το πρόγραμμα στοχεύει να κάνει κατανοητούς τους κινδύνους που ενέχει μια τέτοια μεταφορά, καθώς και τον τρόπο αντιμετώπισης ατυχημάτων κατά τη μεταφορά τους, αλλά και τρόπους για την αποφυγή αυτών.

Εκπαιδευτικές ενότητες Προγράμματος

Α. Εισαγωγή
Β Επικίνδυνα εμπορεύματα – Ταξινόμηση – Κίνδυνοι
Γ. Τρόποι μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων
Δ. Η μεταφορά των επικίνδυνων εμπορευμάτων
Ε Ασφαλής φόρτωση επικίνδυνων εμπορευμάτων
Ζ. Αντιμετώπιση των ατυχημάτων κατά τη μεταφορά επικίνδυνων εμπορευμάτων

Το πρόγραμμα ολοκληρώνεται με τη συμπλήρωση ερωτηματολογίων σε σχέση με την ποιότητα των σπουδών για τους σκοπούς της αξιολόγησης του ΚΕΔΙΒΙΜ και για στατιστικούς σκοπούς.

Ωρολόγιο Πρόγραμμα Μαθημάτων

Οι συνολικές απαιτούμενες ώρες διδασκαλίας για το παρόν πρόγραμμα είναι 100 ώρες.

Από αυτές οι 50 ώρες αφορούν σύγχρονη εξ’ αποστάσεως ή δια ζώσης διδασκαλία και οι 50 ώρες ασύγχρονη εξ’ αποστάσεως διδασκαλία.

Κατανέμονται σε 8 ώρες την εβδομάδα και το πρόγραμμα έχει συνολική διάρκεια 13 εβδομάδες.

Το αναλυτικό ωρολόγιο πρόγραμμα θα είναι σύντομα διαθέσιμο.

Δεξιότητες που στοχεύει το πρόγραμμα να αποκτηθούν

Βασικές Δεξιότητες

Το πρόγραμμα στοχεύει στην παροχή βασικών και προηγμένων δεξιοτήτων στους εκπαιδευόμενους. Αναλυτικότερα, στο πλαίσιο των βασικών ιδιοτήτων, μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος, οι εκπαιδευόμενοι θα έχουν κατανοήσει:

το θεσμικό πλαίσιο που διέπει τη μεταφορά επικίνδυνων εμπορευμάτων,

τις ιδιαιτερότητες του τρόπου μεταφοράς και της διακίνησης των επικίνδυνων εμπορευμάτων,

τον τρόπο επιλογής του κατάλληλου μέσου μεταφοράς.

Προηγμένες Δεξιότητες

Επιπλέον, το πρόγραμμα στοχεύει, στο πλαίσιο των προηγμένων δεξιοτήτων, να δώσει την απαραίτητη γνώση στους εκπαιδευόμενους, ώστε

να εκτιμούν και να αξιολογούν τους κινδύνους ατυχήματος κατά τη μεταφορά επικίνδυνων εμπορευμάτων,

να διαχειριστούν ατύχημα κατά τη μεταφορά επικίνδυνων εμπορευμάτων.

 

Ελάχιστες προϋποθέσεις συμμετοχής καταρτιζόμενων

Το προσφερόμενο πρόγραμμα απευθύνεται σε:
 Αποφοίτους Πολυτεχνικών Σχολών, Σχολών Θετικών Επιστημών, ΤΕΙ, ώστε να αποκτήσουν νέες δεξιότητες.
 Συμβούλους ασφαλούς χερσαίας μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων, ώστε να επεκτείνουν τις γνώσεις τους σε σχέση με τα άλλα μέσα μεταφοράς.
 Στελέχη Δημοσίων Υπηρεσιών αντιμετώπισης κινδύνων (π.χ. Πολιτική Προστασία, Πυροσβεστική), ώστε να εξοικειωθούν με τους κινδύνους των εμπορευμάτων και τη διαχείριση αυτών.
 Στελέχη εταιριών διαχείρισης οδικού ή σιδηροδρομικού δικτύου, ώστε να εξοικειωθούν με τους κινδύνους των μεταφερόμενων εμπορευμάτων και την αντιμετώπιση σχετικών ατυχημάτων.
 Στελέχη μεταφορικών εταιριών, ώστε να εξοικειωθούν με τις διαδικασίες διαχείρισης των μεταφερόμενων εμπορευμάτων.
 Στελέχη εταιριών εμπορίας και διαχείρισης επικίνδυνων εμπορευμάτων (π.χ. πετρελαιοειδών, αποβλήτων, συσσωρευτών κ.λπ.), ώστε να εξοικειωθούν με τους κινδύνους των εμπορευμάτων και τους τρόπους διαχείρισής τους.

Επιστημονικός Υπεύθυνος

Εκπαιδευτές

Πολιτική Διδάκτρων (Γενικοί όροι)

Πριν προχωρήσετε στην πληρωμή των διδάκτρων βεβαιωθείτε ότι έχετε διαβάσει τους ΕΙΔΙΚΟΥΣ ΟΡΟΥΣ (εάν υπάρχουν) του προγράμματος που έχετε επιλέξει.

Γενικά, τα δίδακτρα καταβάλλονται σε δύο δόσεις (εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά στους ΕΙΔΙΚΟΥΣ ΟΡΟΥΣ στο τέλος της παρούσας ενότητας):

50% με την ολοκλήρωση της εγγραφής
και 50% κατόπιν ενημέρωσης από τη Γραμματεία
πριν το τέλος των μαθημάτων

Η αποπληρωμή είναι απαραίτητη για την συμμετοχή στις τελικές εξετάσεις καθώς και για την απόκτηση του πιστοποιητικού ολοκλήρωσης του προγράμματος.

Τα δίδακτρα πληρώνονται με τραπεζική κατάθεση στον παρακάτω τραπεζικό λογαριασμό του Ε.Λ.Κ.Ε. Ε.Μ.Π στην ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ:

IBAN: GR0901100800000008001170649
Αρ. Λογ.: 080/011706-49
BIC: ETHNGRAA

αναγράφοντας ως αιτιολογία κατάθεσης το Ονοματεπώνυμό σας και τον Τίτλο του Προγράμματος που θα παρακολουθήσετε.

Ειδικοί όροι:

Υπάρχει πρόβλεψη για μείωση του ποσού κατά 5% σε περίπτωση συμμετοχής 3 ατόμων από τον ίδιο φορέα και 10% σε περίπτωση συμμετοχής 4-5 ατόμων από τον ίδιο φορέα. Σε περίπτωση που στο πρόγραμμα συμμετέχουν άνω των 5 ατόμων από τον ίδιο φορέα θα υπάρχει μείωση ανάλογα με τον τελικό αριθμό συμμετεχόντων.

Αίτηση προεγγραφής στο πρόγραμμα:
Ασφαλής Μεταφορά Επικίνδυνων Εμπορευμάτων

Παρακαλούμε, συμπληρώστε όλα τα παρακάτω πεδία:

Πρoσωπικά στοιχεία
Στοιχεία Επικοινωνίας
Σπουδές (επισυνάψτε αντίγραφο του τίτλου σπουδών σας)
Αποδοχή προϋποθέσεων προγράμματος
Σύντομο Βιογραφικό Σημείωμα (στα ελληνικά)


Αποδοχή πολιτικών Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. του Ε.Μ.Π.


Κοινοποιήστε το πρόγραμμα επιμόρφωσης στα κοινωνικά δίκτυα

Ασφαλής Μεταφορά Επικίνδυνων Εμπορευμάτων

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Για το συγκεκριμένο πρόγραμμα επιμόρφωσης δεν υπάρχουν ανακοινώσεις. Για οποιαδήποτε πληροφορία μπορείτε
να απευθυνθείτε στη γραμματεία
του ΚΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. του ΕΜΠ με email, στο: kedivim@mail.ntua.gr

Συνεχίζοντας να χρησιμοποιείτε την ιστοσελίδα, συμφωνείτε με τη χρήση των cookies. Περισσότερες πληροφορίες.

Οι ρυθμίσεις των cookies σε αυτή την ιστοσελίδα έχουν οριστεί σε "αποδοχή cookies" για να σας δώσουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία περιήγησης. Εάν συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε αυτή την ιστοσελίδα χωρίς να αλλάξετε τις ρυθμίσεις των cookies σας ή κάνετε κλικ στο κουμπί "Κλείσιμο" παρακάτω τότε συναινείτε σε αυτό.

Κλείσιμο

rtp lakutoto prediksi lakutoto situs toto situs toto situs togel slot gacor toto togel 4d lakutoto laku toto laku toto laku toto laku toto slot gacor lakutoto lakutoto lakutoto lakutoto situs togel situs toto lakutoto agen togel terpercaya situs togel slot gacor toto macau toto togel situs toto situs toto lakutoto situs togel slot gacor bandar togel lakutoto lakutoto lakutoto situs togel toto slot situs toto situs toto lakutoto lakutoto lakutoto situs toto togel 4d lakutoto situs toto situs toto laku toto lakutoto lakutoto toto slot bandar togel terpercaya lakutoto toto togel lakutoto situs toto agen togel lakutoto situs toto situs toto lakutoto slot gacor toto slot lakutoto lakutoto bandar togel situs toto lakutoto lakutoto situs toto situs toto situs toto situs togel lakutoto lakutoto toto togel situs toto lakutoto bandar togel bandar togel dapurtoto dapurtoto dapurtoto dapurtoto dapurtoto dapurtoto dapurtoto situs toto bandar togel situs toto situs toto toto macau toto togel situs toto situs toto situs toto situs toto situs toto situs toto situs toto sdtoto situs toto sekolahtoto situs toto bo togel bandar togel bo togel bo togel bo togel sekolahtoto dapurtoto dapurtoto agen toto dapurtoto dapurtoto dapurtoto dapurtoto dapurtoto dapurtoto dapurtoto situs toto situs toto situs toto bo togel bo togel toto slot bo togel situs toto sekolahtoto sekolahtoto situs toto situs toto sekolahtoto situs toto situs toto bandar togel situs togel