Search
Close this search box.

Πολιτικές

Διαδικασία Εγγραφής

Για την ολοκλήρωση της εγγραφής σας σε ένα Πρόγραμμα μπορείτε να ακολουθήσετε την παρακάτω διαδικασία:

Επιλέγετε από το website του Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. του Ε.Μ.Π. το πρόγραμμα που σας ενδιαφέρει.

Διαβάζετε με προσοχή τα προαπαιτούμενα για την παρακολούθησή του, όπως επίπεδο Μόρφωσης, γνώση Ξένης γλώσσας, κατοχή προηγούμενου Τίτλου Σπουδών.

Συμπληρώνετε τη φόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος που βρίσκεται στο κάτω μέρος της ιστοσελίδας του Προγράμματος.

Στη συνέχεια συλλέγετε τα δικαιολογητικά που χρειάζονται και τα στέλνετε στο email της γραμματείας του Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. του Ε.Μ.Π. στην ηλεκτρονική διεύθυνση: kedivim@mail.ntua.gr

Καταθέτετε τα δίδακτρα του προγράμματος ως εξής:

50% με την ολοκλήρωση της εγγραφής  (1η δόση) και 50% στο τέλος των μαθημάτων (2η δόση).

Η αποπληρωμή είναι απαραίτητη για τη συμμετοχή στις τελικές εξετάσεις, καθώς και για την απόκτηση του πιστοποιητικού ολοκλήρωσης του προγράμματος.

Τα δίδακτρα πληρώνονται με τραπεζική κατάθεση στον παρακάτω τραπεζικό λογαριασμό του Ε.Λ.Κ.Ε. Ε.Μ.Π στην ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ:

IBAN: GR0901100800000008001170649
Αρ. Λογ.: 080/011706-49
BIC: ETHNGRAA

αναγράφοντας ως αιτιολογία κατάθεσης το Ονοματεπώνυμό σας και τον Τίτλο του Προγράμματος που θα παρακολουθήσετε.

Μετά την ολοκλήρωση του ελέγχου της αίτησής σας από τη γραμματεία του Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. του Ε.Μ.Π., θα σας σταλεί email με τις αναλυτικές πληροφορίες για τη διεξαγωγή των μαθημάτων, καθώς και στοιχεία πρόσβασης χρήστη στον ιστότοπο των μαθημάτων.   

Δίδακτρα - Τρόποι Πληρωμής

Το ύψος των διδάκτρων για έναν πλήρη κύκλο μαθημάτων ορίζεται στη σχετική σελίδα κάθε προγράμματος.

Επίσης εκεί διευκρινίζονται ενδεχόμενες, ειδικές για το πρόγραμμα, πολιτικές.

Τα δίδακτρα καταβάλλονται σε δύο δόσεις: 50% με την ολοκλήρωση της εγγραφής και 50% στο τέλος των μαθημάτων.

Η αποπληρωμή είναι απαραίτητη για την απόκτηση του πιστοποιητικού ολοκλήρωσης του προγράμματος.

Με την έναρξη της συμμετοχής σας στο πρόγραμμα της επιλογής σας, συνομολογείτε στην εξόφληση των διδάκτρων, πριν το τέλος του προγράμματος και ανεξάρτητα από την ολοκλήρωση της παρακολούθησης του συνόλου των σπουδών.

Τα δίδακτρα πληρώνονται με τραπεζική κατάθεση στον παρακάτω τραπεζικό λογαριασμό του Ε.Λ.Κ.Ε. Ε.Μ.Π στην ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ σε δύο (2) δόσεις:

IBAN: GR0901100800000008001170649
Αρ. Λογ.: 080/011706-49
BIC: ETHGRAA

Μην ξεχάσετε να αναγράψετε ως αιτιολογία κατάθεσης το Ονοματεπώνυμό σας και τον Τίτλο του Προγράμματος που θα παρακολουθήσετε.

Διαδικασία Ακύρωσης - Επιστροφής διδάκτρων

Σε περίπτωση που το πρόγραμμα δεν πραγματοποιηθεί εν μέρει ή συνολικά, θα επιστρέφονται στο ακέραιο οι όποιες πληρωμές έχουν γίνει.

Σε περίπτωση που ο εκπαιδευόμενος αποχωρήσει, πριν την έναρξη των μαθημάτων, η προκαταβολή που θα έχει καταθέσει επιστρέφεται.

Σε περίπτωση που ο εκπαιδευόμενος αποχωρήσει μετά την έναρξη των μαθημάτων, η προκαταβολή δεν επιστρέφεται.

Σε περίπτωση που ο εκπαιδευόμενος έχει καταβάλει το σύνολο των διδάκτρων και αποχωρήσει μετά την έναρξη του προγράμματος και πριν την ολοκλήρωσή του, θα επιστρέφεται ποσοστό ανάλογο με το πλήθος των ωρών που παρακολούθησε.

Πολιτική ποιότητας

Το Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. – Ε.Μ.Π. πιστοποιήθηκε κατά ISO 9001:2015 για την Ανάπτυξη και Υλοποίηση Προγραμμάτων Επιμόρφωσης, Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης, Εξ Αποστάσεως Κατάρτισης και εν γένει Δια Βίου Μάθησης από την TÜV HELLAS (TÜV NORD).

Η πιστοποίηση αυτή σηματοδοτεί για το Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. – Ε.Μ.Π. την σταθερή προσήλωση του στην συνεχή βελτίωση της εκπαίδευσης που προσφέρει σε επαγγελματίες αλλά και γενικότερα στην κοινωνία. Αν και το υψηλής στάθμης επιστημονικό και ερευνητικό δυναμικό, η εκπαιδευτική εμπειρία του Ε.Μ.Π., όπως και η επαγγελματική εμπειρία εξωτερικών συνεργατών και στελεχών επιχειρήσεων, αποτελούν σημαντικό εχέγγυο, το Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. – Ε.Μ.Π. έκρινε ότι η πιστοποίηση έναντι του προτύπου ISO 9001:2015 θα ενισχύσει ακόμα περισσότερο την προσπάθεια συνεχούς βελτίωσης. Η  συστηματική περιοδική εσωτερική αποτίμηση που θα εντοπίζει τις όποιες αδυναμίες και θα διαπιστώνει ευκαιρίες βελτίωσης σε συνδυασμό με την ετήσια εξωτερική αντικειμενική αποτίμηση από διαπιστευμένο φορέα (TÜV HELLAS / TÜV NORD), αποτελούν πρόσθετα εργαλεία που η Διοίκηση του Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. – Ε.Μ.Π. θα αξιοποιήσει προκειμένου να βελτιώνει διαρκώς τις επιδόσεις του στην παροχή ποιοτικής εκπαίδευσης.  

Το Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. – Ε.Μ.Π. σχεδιάζει και υλοποιεί εξειδικευμένα προγράμματα επιμόρφωσης και κατάρτισης που ανταποκρίνονται στις εκπαιδευτικές ανάγκες και προσδοκίες της κοινωνίας και της αγοράς εξοπλίζοντας το ανθρώπινο δυναμικό της χώρας με ισχυρές και στέρεες γνώσεις και δεξιότητες ικανές να βοηθήσουν την προσωπική ανέλιξη, και την ενεργό συμμετοχή στην ανάπτυξη της χώρας.  

Προστασία Προσωπικών Δεδομένων - Όροι χρήσης ιστότοπου

Το Πρόγραμμα E-Learningεφεξής «Οργανισμός», ως διακεκριμένος Φορέας Παροχής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, αποδίδει μεγάλη σημασία στη σύννομη επεξεργασία, ασφάλεια και προστασία των προσωπικών σας δεδομένων, υπό οποιαδήποτε ιδιότητα συνεργάζεσθε ή επικοινωνείτε μαζί μας (όπως, ενδεικτικά,  ως υποψήφιοι ή ενεργοί εκπαιδευόμενοι / πελάτες, συνεργάτες, προμηθευτές, εργαζόμενοι, ιδιώτες, επισκέπτες ιστοσελίδων ή γενικά συνεργαζόμενοι τρίτοι με τον Οργανισμό μας).

Παρακαλούμε να διαβάσετε προσεκτικά αυτούς τους όρους και τη σχετική Πολιτική Ασφάλειας και Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων του Οργανισμού μας. Με τη χρήση των ιστοσελίδων μας ή/και την υπογραφή της σχετικής δήλωσης συγκατάθεσης, όπου αυτή εφαρμόζεται, αποδέχεστε ανεπιφύλακτα τις πρακτικές που περιγράφονται στην παρούσα και της οποίας οι όροι διέπουν εφεξής τη μεταξύ μας συμβατική σχέση και ενσωματώνονται στους όρους χρήσης της κάθε υπηρεσίας μας.

1.Τι είναι τα προσωπικά δεδομένα σας

Στα προσωπικά δεδομένα σας ανήκει κάθε πληροφορία, σε χαρτί ή ηλεκτρονικό μέσο, η οποία είναι δυνατό να οδηγήσει, είτε απευθείας είτε συνδυαστικά με άλλα δεδομένα, στη μοναδική σας αναγνώριση / ταυτοποίηση ή στον εντοπισμό σας ως φυσικού προσώπου. Στην κατηγορία αυτή ανήκουν, κατά περίπτωση, στοιχεία όπως Ονοματεπώνυμο, φυσικές & ηλεκτρονικές διευθύνσεις σας (emails), στοιχεία Ακαδημαϊκής Εκπαίδευσης & Επαγγελματικής εμπειρίας, αριθμοί σταθερών και κινητών τηλεφώνων σας και οποιαδήποτε άλλη πληροφορία επιτρέπει τη μοναδική ταυτοποίησή σας κατά τις διατάξεις του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (ΓΚΠΔ 2016/679), της εκάστοτε ισχύουσας Ελληνικής Νομοθεσίας και των αποφάσεων της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ΑΠΔΠΧ).

2. Ποια προσωπικά δεδομένα σας συλλέγουμε

Επεξεργαζόμαστε και προστατεύουμε τα προσωπικά σας δεδομένα με βάση τη σύννομη, και σύμφωνα με το σχετικό Νομοθετικό & Κανονιστικό πλαίσιο για Φορείς Ανώτερης / Ανωτάτης Εκπαίδευσης, συλλογή στοιχείων από Εκπαιδεύσεις, υλοποίηση e-learning Σεμιναρίων, στο πλαίσιο ενεργειών Marketing αλλά και στα πλαίσια της γενικότερης επικοινωνίας / υποστήριξης / πληροφόρησής σας, καθώς και σε οποιαδήποτε άλλη δραστηριότητα του Οργανισμού μας.

3. Επεξεργασία με τη ρητή συγκατάθεσή σας 

Ο Οργανισμός μας θα χρησιμοποιήσει τα προσωπικά δεδομένα σας για τους ακόλουθους σύννομους σκοπούς επεξεργασίας, στο πλαίσιο της μεταξύ μας Σύμβασης ή εφόσον μας έχετε δώσει τη ρητή και ειδική συγκατάθεσή σας, ανά υπηρεσία (την οποία μπορείτε ελεύθερα να ανακαλέσετε οποτεδήποτε), ήτοι:

  • Για τη διαχείριση δεδομένων & στοιχείων σας στο πλαίσιο υλοποίησης Εκπαιδευτικού Προγράμματος με τη μέθοδο της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης.
  • Για την υποστήριξη / πληροφόρησή σας σχετικά με υπηρεσίες του Οργανισμού μας / απάντηση σε αιτήματα και ερωτήματά σας, καθώς και ενημέρωση και απάντηση σε προτάσεις σας και σχόλια περί βελτίωσης των υπηρεσιών μας.
  • Για λόγους «εσωτερικής» διασφάλισης της ποιότητας των υπηρεσιών μας.
  • Για την ανάλυση επισκεψιμότητας ιστοσελίδων και τη βελτίωση της εμπειρίας σας και για να σας παρέχουμε πληροφορίες σχετικές με υπηρεσίες, εκπαιδευτικά προγράμματα, γενική / τεχνική ενημέρωση κ.λπ.
  • Για εσωτερικές λειτουργίες και ανάλυση όπως εσωτερική διαχείριση, πρόληψη έναντι απάτης, χρήση από πληροφοριακά συστήματα διοίκησης, τιμολόγησης, λογιστικής, χρέωσης και ελέγχου.

Σε κάθε περίπτωση, μπορείτε να αλλάξετε ανά πάσα στιγμή τις προτιμήσεις σας, αποστέλλοντας email στην ηλεκτρονική διεύθυνση kedivim@mail.ntua.gr ή χρησιμοποιώντας τον σύνδεσμο κατάργησης εγγραφής από τη λίστα ενημερώσεων που βρίσκεται στο τέλος του κάθε email που λαμβάνετε από μας.

4. Ποιες είναι οι αρχές συλλογής και επεξεργασίας

Η παρούσα Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων στόχο έχει να σας ενημερώσει για τους όρους συλλογής, επεξεργασίας και διαβίβασης των προσωπικών  δεδομένων σας που ενδέχεται να συλλέξουμε ως Υπεύθυνοι ή Εκτελούντες επεξεργασία.
Ο Οργανισμός μας και το εκπαιδευμένο Προσωπικό του εφαρμόζει όλες τις Αρχές Επεξεργασίας του ΓΚΠΔ 2016/679 (νομιμότητα, αντικειμενικότητα, διαφάνεια, περιορισμό σκοπού, ελαχιστοποίηση δεδομένων, ακρίβεια, περιορισμό χρόνου αποθήκευσης, ακεραιότητα, εμπιστευτικότητα και λογοδοσία).
Παράλληλα, ο Οργανισμός μας προστατεύει και διασφαλίζει τα Δικαιώματά σας ως προς τη χρήση των Προσωπικών Δεδομένων σας (ενημέρωση, πρόσβαση, διόρθωση, διαγραφή, περιορισμός επεξεργασίας, φορητότητα, εναντίωση και μη αυτοματοποιημένη λήψη αποφάσεων βάσει προφίλ), όπως αυτά εξειδικεύονται στον ΓΚΠΔ και στην Ελληνική νομοθεσία. Τα ανωτέρω ισχύουν χωρίς καμία διάκριση και εφαρμόζονται σε όλες τις επεξεργασίες που διενεργούνται και σε όλες τις υπηρεσίες που παρέχει ο Οργανισμός μας.

5. Ποιοι οι τρόποι συλλογής των προσωπικών δεδομένων σας

Ο Οργανισμός μας συλλέγει προσωπικά σας δεδομένα με τη συναίνεσή σας και την αποδοχή όρων χρήσης κάθε υπηρεσίας μας, και ειδικότερα:

  • όταν καλείτε αριθμούς μας, όταν μας στέλνετε email ή συμπληρώνετε αίτηση για πληροφόρηση ή για κάποιο Εκπαιδευτικό πρόγραμμα,
  • στο πλαίσιο της υλοποίησης Εκπαιδεύσεων,
  • όταν μας στέλνετε την ταχυδρομική διεύθυνση έκδοσης ή αποστολής τιμολογίου ή απόδειξης παροχής υπηρεσιών, καθώς και λεπτομέρειες παράδοσης ενός εγγράφου (πχ. ενός Πιστοποιητικού Εκπαίδευσης).
  • όταν εγγράφεστε οικειοθελώς σε έντυπους ή ηλεκτρονικούς καταλόγους, ώστε να λαμβάνετε έντυπα, ηλεκτρονικά ή με SMS ενημερωτικό υλικό ή άλλο υλικό μάρκετινγκ ή ανανεώνετε τις προτιμήσεις αυτές,
  • όταν επισκέπτεσθε ιστοσελίδες μας μέσω των οποίων συλλέγουμε, μέσω cookies, τις απαραίτητες πληροφορίες από την τερματική σας συσκευή και το πρόγραμμα περιήγησής σας (browser).
6. Ελαχιστοποίηση, αποθήκευση και διαγραφή των δεδομένων σας

Ο Οργανισμός μας θα σας ζητήσει πάντα τα ελάχιστα απαιτούμενα κατά νόμο προσωπικά σας δεδομένα για την υλοποίηση των Υπηρεσιών μας και την καλύτερη δυνατή εξυπηρέτησή σας.
Ο Οργανισμός μας διατηρεί τα προσωπικά δεδομένα σας μόνο για όσο χρόνο επιβάλλεται από τους συμβατικούς όρους της κάθε υπηρεσίας, σε συνδυασμό και με την κείμενη για Φορείς Εκπαίδευσης αλλά και τη γενικότερη τηλεπικοινωνιακή, φορολογική και λοιπή Νομοθεσία και Κανονιστικό πλαίσιο, βάσει του εκάστοτε σκοπού επεξεργασίας, ενώ στη συνέχεια τα ανωνυμοποιεί ή τα καταστρέφει. Μπορείτε να μας ρωτήσετε και να πληροφορηθείτε ποια δεδομένα συλλέγουμε για εσάς και να τα διορθώσετε ή να τα διαγράψετε, εκτός εάν η διατήρησή τους επιβάλλεται από τον νόμο για φορολογικούς, αποδεικτικούς ή δικαστικούς σκοπούς και για δίωξη παράνομων πράξεων.

7. Διαβίβαση δεδομένων σας σε τρίτους

Κατά κανόνα ο Οργανισμός μας δεν διαβιβάζει τα προσωπικά σας δεδομένα σε τρίτους, παρά μόνο όταν απαιτείται σαφώς από την Νομοθεσία / Κανονιστικό πλαίσιο ή όταν λειτουργούμε ως «ενδιάμεσοι» και στην έκταση που αυτό επιβάλλεται, για να ολοκληρώσουμε μια υπηρεσία μας και να εκπληρώσουμε αιτήματα σχετικά με τις εκ μέρους μας παρεχόμενες υπηρεσίες.
Τέτοια τρίτα μέρη ενδέχεται να είναι π.χ. επίσημοι Πανεπιστημιακοί / Εποπτικοί / Κρατικοί Φορείς (π.χ. ΕΜΠ, ΑΠΔΠΧ κ.λπ.), όταν κληθούμε να συμμορφωθούμε με τη Νομοθεσία / Κανονισμούς για Φορείς Εκπαίδευσης ή/και να αποτρέψουμε σε βάρος μας και σε βάρος των Εκπαιδευόμενών μας έκνομες ενέργειες (π.χ. απάτη, εξύβριση, προσβολή προσωπικότητας κ.λπ.).
Συνεργαζόμαστε με έγκριτους Ακαδημαϊκούς και λοιπούς Συνεργάτες (Εισηγητές / Εκπαιδευτές) και προσπαθούμε να θέτουμε συμβατικούς περιορισμούς σε τρίτους που τυχόν λαμβάνουν τα προσωπικά σας δεδομένα, ώστε να διασφαλίσουμε στο μέτρο του δυνατού ότι τα χρησιμοποιούν σύμφωνα με την παρούσα Πολιτική και τους ισχύοντες στην Ευρώπη και διεθνώς νόμους περί προστασίας δεδομένων.
Προκειμένου να επεξεργαστούμε τα δεδομένα σας, ίσως χρειαστεί να μεταφέρουμε τις πληροφορίες σας σε άλλες χώρες, συμπεριλαμβανομένων χωρών κατά βάση εντός και εξαιρετικά εκτός Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) βάσει αποφάσεων επάρκειας της ΕΕ, εταιρικών δεσμευτικών κανόνων, τυποποιημένων συμβάσεων και εγκεκριμένων κωδίκων δεοντολογίας.

8. Ασφάλεια των προσωπικών δεδομένων σας

Σε κάθε περίπτωση, λαμβάνουμε τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα, ώστε να διασφαλίσουμε ότι οι προσωπικές σας πληροφορίες μεταφέρονται, αποθηκεύονται και επεξεργάζονται, σύμφωνα με τα κατάλληλα πρότυπα και διαδικασίες ασφαλείας και σύμφωνα με τους όρους της παρούσας Πολιτικής και τους εκάστοτε ισχύοντες Νόμους προστασίας δεδομένων.
Στον Οργανισμό μας διαθέτουμε εκπαιδευμένο και υπεύθυνο Προσωπικό, ενώ αναγνωρίζουμε τη σημασία της προστασίας της ιδιωτικότητας και όλων των προσωπικών σας πληροφοριών. Για τον σκοπό αυτό διαθέτουμε κατάλληλες πολιτικές ασφαλείας και χρησιμοποιούμε τα κατάλληλα τεχνικά και επιχειρησιακά εργαλεία, όπως κρυπτογράφηση δεδομένων, χρήση firewalls, καθιέρωση επιπέδων πρόσβασης, εξουσιοδοτημένους υπαλλήλους, εκπαίδευση προσωπικού, περιοδικούς ελέγχους, συμμόρφωση προς διεθνή Πρότυπα ασφάλειας και Επιχειρησιακής Συνέχειας.
Όποιος Συνεργάτης μας έχει πρόσβαση στις παραπάνω πληροφορίες, τις χρησιμοποιεί για να εξυπηρετήσει αποκλειστικά τους παραπάνω σκοπούς. Μοιραζόμαστε τις πληροφορίες που μας δίνετε αποκλειστικά με τους τρόπους που περιγράφονται στην παρούσα Πολιτική και σύμφωνα με τη ρητή και ειδική συγκατάθεσή σας ανά τύπο επεξεργασίας, την οποία μπορείτε οποτεδήποτε και ελεύθερα να ανακαλέσετε με επικοινωνία μαζί μας.

9. Προβολή στοχευμένων διαφημίσεων

Ενδέχεται να χρησιμοποιήσουμε προσωπικά δεδομένα σας μαζί με άλλες πληροφορίες που έχουμε συλλέξει (βασικά στοιχεία επαφής, όπως όνoμα / εταιρία / τηλέφωνο / διεύθυνση / email), μετά από ανθρώπινη παρέμβαση του Εμπορικού μας Τμήματος ή άλλων Στελεχών μας, ώστε να εκτελούμε, για τη δική σας καλύτερη ενημέρωση / πληροφόρηση, σχετικές προωθητικές ενέργειες Marketing (emails, ενημερωτικά Newsletters κ.λπ).
Ωστόσο, δεν χρησιμοποιούμε αυτοματοποιημένα εργαλεία εντοπισμού και αξιολόγησης του καταναλωτικού σας προφίλ και των εν γένει προτιμήσεών σας με άλλες προσωπικές πληροφορίες (όπως τη διεύθυνση του ηλεκτρονικού σας ταχυδρομείου) για να προβάλουμε διαφημίσεις ή να σας στείλουμε εξατομικευμένες προσφορές. Επιπλέον, δεν μοιραζόμαστε τα προσωπικά σας στοιχεία με τρίτους, ώστε εκείνοι να έχουν τη δυνατότητα να σας αποστέλλουν αντίστοιχες διαφημίσεις, εκτός εάν έχετε ρητά συναινέσει σε αυτές.
Αν επιθυμείτε να σταματήσουμε να σας στέλνουμε ενημερώσεις ή προσφορές, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τον σύνδεσμο κατάργησης εγγραφής που βρίσκεται στο τέλος του email που λαμβάνετε από εμάς.

10. Σύνδεσμοι προς ιστοσελίδες τρίτων

Οι ιστοσελίδες του Οργανισμού μας ενδέχεται να περιέχουν συνδέσμους που οδηγούν σε άλλες ιστοσελίδες τρίτων, ανεξάρτητων φορέων, όπως ενδεικτικά, εταιριών παροχής συμβουλευτικών ή παρεμφερών υπηρεσιών, οι οποίες λειτουργούν και συντηρούνται αποκλειστικά από αυτούς, και τις οποίες δεν ελέγχουμε, όπως προαναφέραμε. Συνεπώς εμείς δεν φέρουμε καμία απολύτως ευθύνη για το περιεχόμενο, τις ενέργειες ή τις πολιτικές αυτών των ιστοσελίδων. Σας παρακαλούμε να διαβάσετε προσεκτικά τις αντίστοιχες πολιτικές προστασίας δεδομένων στις διαφορετικές ιστοσελίδες που επισκέπτεστε, καθώς μπορεί να διαφέρουν σημαντικά από τη δική μας.

11. Μη ζητηθείσα εμπορική επικοινωνία

Ο Οργανισμός μας δεν επιτρέπει τη χρήση της ιστοσελίδας μας ή των υπηρεσιών μας για μετάδοση μαζικών ή ανεπιθύμητων εμπορικών μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (spam). Ακόμη, δεν επιτρέπουμε την αποστολή μηνυμάτων από και προς τους Εκπαιδευομένους μας, τα οποία χρησιμοποιούν ή περιέχουν μη έγκυρες ή παραποιημένες επικεφαλίδες, μη έγκυρα ή μη υπαρκτά ονόματα χώρου (domain names), τεχνικές απόκρυψης προέλευσης του κάθε μηνύματος, ψευδείς ή παραπλανητικές πληροφορίες ή παραβιάζουν τους όρους χρήσης ιστοσελίδων.
Δεν επιτρέπουμε και δεν εξουσιοδοτούμε καμία προσπάθεια χρήσης των υπηρεσιών μας με τρόπο που θα μπορούσε να βλάψει, απενεργοποιήσει, επιβαρύνει οποιοδήποτε μέρος των υπηρεσιών μας ή να παρεμποδίσει οποιονδήποτε επιθυμεί να χρησιμοποιήσει τις υπηρεσίες μας.
Αν θεωρήσουμε πως γίνεται κάποια μη εξουσιοδοτημένη ή ακατάλληλη χρήση σε οποιαδήποτε από τις υπηρεσίες μας, μπορούμε, χωρίς προειδοποίηση, κατά την απόλυτη διακριτική μας ευχέρεια, να λάβουμε τα κατάλληλα μέτρα για να εμποδίσουμε μηνύματα από έναν συγκεκριμένο χώρο στο διαδίκτυο (domain), έναν διακομιστή μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή μια διεύθυνση IP.  Έχουμε τη δυνατότητα να διαγράψουμε αμέσως οποιονδήποτε λογαριασμό κάνει χρήση των υπηρεσιών μας, ο οποίος, κατά την απόλυτη διακριτική μας ευχέρεια, μεταδίδει ή συνδέεται με τη μετάδοση οποιωνδήποτε μηνυμάτων που παραβιάζουν την παρούσα πολιτική.

12. Επικοινωνία για ερωτήσεις ή σχόλια

Εάν έχετε ερωτήσεις ή σχόλια σχετικά με την παρούσα Πολιτική Ασφάλειας και Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων ή εάν θεωρείτε ότι δεν έχουμε ακολουθήσει τις αρχές που ορίζονται σε αυτή, παρακαλούμε να μας στείλετε email στην ηλεκτρονική διεύθυνση kedivim@mail.ntua.gr ή να επικοινωνήσετε μαζί μας στην παρακάτω ταχυδρομική διεύθυνση: Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου, Ηρώων Πολυτεχνείου 9, 15780, Ζωγράφου.

13. Ισχύς Πολιτικής Ασφάλειας και Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

Η παρούσα Πολιτική δημοσιεύθηκε από τον Οργανισμό μας στις 15/11/2021 και υπόκειται σε περιοδική βελτίωση και αναθεώρηση.
Τυχόν αλλαγές στην παρούσα Πολιτική  θα έχουν εφαρμογή στις πληροφορίες που συλλέγονται, από την ημερομηνία που θα δημοσιευθεί η αναθεωρημένη έκδοση, καθώς και στις υπάρχουσες πληροφορίες, τις οποίες κατέχουμε. Η χρήση της ιστοσελίδας, μετά τη δημοσίευση αλλαγών, συνεπάγεται την αποδοχή από εσάς των αλλαγών αυτών.

Ρυθμίσεις Cookies

Το (www.)e-learning.ntua.gr έχει τη δυνατότητα να χρησιμοποιεί cookies ως μέρος της διευκόλυνσης αλλά και λειτουργίας των υπηρεσιών μέσω της ιστοσελίδας του.

Τα Cookies είναι μικρά αρχεία (text files), τα οποία αποστέλλονται και φυλάσσονται στον ηλεκτρονικό υπολογιστή του χρήστη, επιτρέποντας σε ιστοσελίδες, όπως το (www.)e-learning.ntua.gr, να λειτουργούν απρόσκοπτα και χωρίς τεχνικές ανωμαλίες, να συλλέγουν πολλαπλές επιλογές του χρήστη, να αναγνωρίζουν τους συχνούς χρήστες, να διευκολύνουν την πρόσβασή τους στην ιστοσελίδα και τη συλλογή δεδομένων για τη βελτίωση του περιεχομένου της.

Τα Cookies δεν προκαλούν βλάβες στους ηλεκτρονικούς υπολογιστές των χρηστών ούτε στα αρχεία που φυλάσσονται σε αυτούς. Χρησιμοποιούμε τα cookies για να σας παρέχουμε πληροφορίες και να διεκπεραιώνονται οι εγγραφές αλλά, και για να μας βοηθούν να σας παρουσιάσουμε διαφημιστικό & επιμορφωτικό περιεχόμενο σχετικό με τα ενδιαφέροντα και τις ανάγκες σας.

Πρέπει να έχετε υπόψη σας ότι ορισμένα cookies είναι απόλυτα αναγκαία, προκειμένου να λειτουργεί σωστά και απρόσκοπτα η ιστοσελίδα (www.)e-learning.ntua.gr .

Είδη Cookies

Τα Cookies χωρίζονται στις παρακάτω κατηγορίες:

α) Αναγκαία Cookies. Επιτρέπουν την εκτέλεση βασικών λειτουργιών του site, όπως την αποστολή της αίτησης εγγραφής σας σε Προγράμματα Επιμόρφωσης.

β) Cookies λειτουργικότητας. Αυτά τα Cookies θυμούνται τις προτιμήσεις σας κατά την περιήγησή σας στην ιστοσελίδα μας, ώστε να μπορούμε να σας προτείνουμε τα κατάλληλα Προγράμματα Επιμόρφωσης με βάση τις ανάγκες σας, βοηθώντας σας έτσι να βρίσκετε πολύ πιο εύκολα αυτό που αναζητάτε.

γ) Cookies επιδόσεων. Τα Cookies επιδόσεων συλλέγουν πληροφορίες σχετικά με το πώς οι επισκέπτες χρησιμοποιούν την ιστοσελίδα μας. Μας επιτρέπουν να δούμε ποιες σελίδες επισκέπτονται πιο συχνά, μας ενημερώνουν εάν αντιμετωπίζουν κάποιο πρόβλημα κατά την πλοήγηση κ.λπ. Αυτά τα Cookies δεν συλλέγουν πληροφορίες που προσδιορίζουν τον επισκέπτη, καθώς οι πληροφορίες είναι συγκεντρωτικές και, ως εκ τούτου, ανώνυμες. Χρησιμοποιούνται μόνο για τη βελτίωση του τρόπου λειτουργίας του (www.)e-learning.ntua.gr .

δ) Cookies Διαφήμισης. Αυτά τα Cookies χρησιμοποιούνται για να παρέχουν διαφημίσεις σχετικές με εσάς και τα ενδιαφέροντά σας. Χρησιμοποιούνται επίσης για την αποστολή διαφήμισης ή προσφορών που ανταποκρίνονται περισσότερο στις ανάγκες σας, περιορίζοντας έτσι τα ανεπιθύμητα και άνευ ουσίας διαφημιστικά μηνύματα. Επίσης, μας βοηθούν στη μέτρηση της αποτελεσματικότητας των διαφημιστικών καμπανιών μας.

ε) Cookies Analytics. Είναι υποσύνολο των Cookies λειτουργικότητας και μας δίνουν τη δυνατότητα να αξιολογούμε την αποτελεσματικότητα των διάφορων λειτουργιών της ιστοσελίδας μας, βελτιώνοντας έτσι συνεχώς την εμπειρία που σας προσφέρουμε.

Τρίτοι προμηθευτές, συμπεριλαμβανομένης της Google, δύναται να εμφανίσουν διαφημίσεις του Ε.Μ.Π. σε ιστότοπους στο διαδίκτυο, να κάνουν χρήση Cookies για την ενημέρωση, βελτιστοποίηση και προβολή διαφημίσεων που βασίζονται σε προηγούμενη επίσκεψη του χρήστη στην ιστοσελίδα (www.)e-learning.ntua.gr .

To (www.)e-learning.ntua.gr δύναται επίσης να αξιοποιήσει τα Cookies από προηγούμενη επίσκεψή σας στην ιστοσελίδα του για επαναληπτικό μάρκετινγκ. Μπορείτε να επιλέξετε να ρυθμίσετε τον Περιηγητή σας (google chrome, mozilla firefox, microsoft edge κ.λπ.), ώστε να σας ενημερώνει κάθε φορά πριν γίνει η λήψη ενός cookie και να αποφασίζετε εσείς τη λήψη του ή την απόρριψή του. Σε αυτήν την περίπτωση, έχετε υπόψη ότι ενδέχεται να μην είστε σε θέση να αξιοποιήσετε όλες τις δυνατότητες του περιηγητή. Διατηρούμε το δικαίωμα να αλλάξουμε αυτή την πολιτική για cookies οποτεδήποτε.

Οποιεσδήποτε αλλαγές στην παρούσα πολιτική Cookies θα ισχύσουν από τη στιγμή που η αναθεωρημένη πολιτική Cookies είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα μας.

Διαφημιστές τρίτων μερών και άλλες επιχειρήσεις που συνεργαζόμαστε μπορεί να χρησιμοποιούν τα δικά τους Cookies για να συλλέξουν πληροφορίες που αφορούν στις δραστηριότητές σας στην ιστοσελίδα μας. Δεν ελέγχουμε αυτά τα Cookies.