Search
Close this search box.

Ανάλυση Στατιστικών Δεδομένων με Χρήση Προχωρημένων Υπολογιστικών Εργαλείων

Σύντομη περιγραφή προγράμματος

Στόχος του μαθήματος είναι οι εκπαιδευόμενοι να γνωρίσουν τις βασικές αρχές της στατιστικής και τις εφαρμογές τους στην ανάλυση δεδομένων.

Ταυτόχρονα με τη βασική θεωρία, θα εμβαθύνουν σε τεχνικές στατιστικής ανάλυσης και επεξεργασίας δεδομένων και θα έλθουν σε επαφή με υπολογιστικές τεχνικές και εργαλεία σε Η/Υ, ώστε να μπορέσουν να εξοικειωθούν με τη χρήση τους πάνω σε πραγματικά πρωτογενή και δευτερογενή δεδομένα.

Επίσης θα εκπαιδευτούν στον τρόπο παρουσίασης των αποτελεσμάτων, έτσι ώστε να μεγιστοποιείται το μήνυμα και να επικοινωνούνται με ακρίβεια και αξιοπιστία τα σχετικά συμπεράσματα.  

Video παρουσίασης προγράμματος

Σκοπός Προγράμματος

Το προτεινόμενο πρόγραμμα προσφέρει στους εκπαιδευόμενους εξοικείωση με βασικές εφαρμογές της στατιστικής και της ανάλυσης και επεξεργασίας δεδομένων, επεκτείνοντας το υπόβαθρό τους με μια ευρεία γκάμα ικανοτήτων με μεγάλη ζήτηση στην αγορά εργασίας.

Η συνεισφορά του προγράμματος είναι ουσιαστική, καθώς προσφέρει στους εκπαιδευόμενους σεμιναριακού τύπου διαλέξεις πάνω σε υπολογιστικά εργαλεία που χρησιμοποιούνται πάνω στο αντικείμενο, ενισχύοντας τις γνώσεις και τις ψηφιακές δεξιότητές τους με σημαντική συνεισφορά στην αναβάθμιση της ανταγωνιστικής τους θέσης στην αγορά εργασίας. 

Έτσι θα είναι σε θέση να επεξεργάζονται, να αναλύουν και να τεκμηριώνουν συμπεράσματα, με βάση πραγματικά δεδομένα κάθε είδους. 

Στόχοι Προγράμματος

Πρόκειται για ένα πρόγραμμα που συνδυάζει χαρακτηριστικά προγραμμάτων διά βίου μάθησης και κατάρτισης, με σαφή προσανατολισμό προς την εκπαίδευση των ενδιαφερόμενων πάνω σε ζητήματα που βρίσκουν άμεση εφαρμογή στην αγορά εργασίας και αναβαθμίζουν ουσιαστικά το γνωσιακό και εργασιακό προφίλ τους. 

Εκπαιδευτικές ενότητες Προγράμματος

 

1η ΕΝΟΤΗΤΑ: Μέθοδοι ποσοτικής και ποιοτικής έρευνας. 

2η ΕΝΟΤΗΤΑ: Αρχές και τεχνικές δειγματοληψίας. 

3η ΕΝΟΤΗΤΑ: Περιγραφική Στατιστική. 

4η ΕΝΟΤΗΤΑ: Συσχετίσεις και στατιστικοί έλεγχοι υποθέσεων. 

5η ΕΝΟΤΗΤΑ: Ανάλυση παλινδρόμησης. 

6η ΕΝΟΤΗΤΑ: Παρουσίαση αποτελεσμάτων στατιστικών μελετών. 

7η ΕΝΟΤΗΤΑ: Εφαρμογές των παραπάνω σε περιβάλλον Η/Υ με χρήση σύγχρονων υπολογιστικών εργαλείων. 

 

Το πρόγραμμα ολοκληρώνεται με τη συμπλήρωση ερωτηματολογίων σε σχέση με την ποιότητα των σπουδών για τους σκοπούς της αξιολόγησης του ΚΕΔΙΒΙΜ και για στατιστικούς σκοπούς.

Ωρολόγιο Πρόγραμμα Μαθημάτων

Το ωρολόγιο πρόγραμμα θα είναι σύντομα διαθέσιμο.

Δεξιότητες που στοχεύει το πρόγραμμα να αποκτηθούν

Βασικές Δεξιότητες

◨ Να κατανοήσουν τα βασικά χαρακτηριστικά της εφαρμοσμένης στατιστικής.

◨ Να αξιολογούν και να διαχειρίζονται πραγματικά δεδομένα.

Να αξιολογούν αποτελέσματα και να διατυπώνουν αξιόπιστα συμπεράσματα (συμπερασματολογία).

◨ Να χρησιμοποιούν βασικές στατιστικές τεχνικές ανάλυσης δεδομένων.

Προηγμένες Δεξιότητες

◨ να έχουν γνώση βασικών και προηγμένων εργαλείων και τεχνικών επεξεργασίας πρωτογενών και δευτερογενών στατιστικών δεδομένων

να διεξάγουν ποσοτικές και ποιοτικές έρευνες

να αποκτήσουν εξοικείωση με άντληση και αξιοποίηση δεδομένων από ψηφιακές (διαδικτυακές) βάσεις δεδομένων

να εξοικειωθούν με τη χρήση υπολογιστικών εργαλείων σε εφαρμογές πάνω σε στατιστικά δεδομένα και στην ποσοτική τους ανάλυση και

να μπορούν να παρουσιάζουν με αξιοπιστία και εγκυρότητα επεξεργασμένα ποσοτικά και ποιοτικά δεδομένα

Ελάχιστες προϋποθέσεις συμμετοχής καταρτιζόμενων

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε γυναίκες και άντρες αποφοίτους σχολών ΑΕΙ/ΑΤΕΙ θετικής ή οικονομικής κατεύθυνσης, οι οποίοι επιθυμούν να αποκτήσουν/επεκτείνουν τις γνώσεις τους πάνω στο αντικείμενο της εφαρμοσμένης στατιστικής και της επεξεργασίας  και ανάλυσης στατιστικών δεδομένων, καθώς και να εξοικειωθούν με τη χρήση σχετικών υπολογιστικών εργαλείων. 

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει επίσης να κατέχουν βασικές γνώσεις χρήσης Η/Υ και βασική εξοικείωση με προγράμματα Microsoft Office (συγκεκριμένα Word και Excel).  

Επιστημονικός Υπεύθυνος

Εκπαιδευτές

Πολιτική Διδάκτρων (Γενικοί όροι)

Πριν προχωρήσετε στην πληρωμή των διδάκτρων βεβαιωθείτε ότι έχετε διαβάσει τους ΕΙΔΙΚΟΥΣ ΟΡΟΥΣ (εάν υπάρχουν) του προγράμματος που έχετε επιλέξει.

Γενικά, τα δίδακτρα καταβάλλονται σε δύο δόσεις (εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά στους ΕΙΔΙΚΟΥΣ ΟΡΟΥΣ στο τέλος της παρούσας ενότητας):

50% με την ολοκλήρωση της εγγραφής
και 50% κατόπιν ενημέρωσης από τη Γραμματεία
πριν το τέλος των μαθημάτων

Η αποπληρωμή είναι απαραίτητη για την συμμετοχή στις τελικές εξετάσεις καθώς και για την απόκτηση του πιστοποιητικού ολοκλήρωσης του προγράμματος.

Τα δίδακτρα πληρώνονται με τραπεζική κατάθεση στον παρακάτω τραπεζικό λογαριασμό του Ε.Λ.Κ.Ε. Ε.Μ.Π στην ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ:

IBAN: GR0901100800000008001170649
Αρ. Λογ.: 080/011706-49
BIC: ETHNGRAA

αναγράφοντας ως αιτιολογία κατάθεσης το Ονοματεπώνυμό σας και τον Τίτλο του Προγράμματος που θα παρακολουθήσετε.

Ειδικοί όροι:

Αίτηση προεγγραφής στο πρόγραμμα:
Ανάλυση Στατιστικών Δεδομένων με Χρήση Προχωρημένων Υπολογιστικών Εργαλείων

Παρακαλούμε, συμπληρώστε όλα τα παρακάτω πεδία:

Πρoσωπικά στοιχεία
Επιθυμείτε την έκδοση Απόδειξης ή Τιμολογίου;
Στοιχεία Επικοινωνίας
Σπουδές (επισυνάψτε αντίγραφο του τίτλου σπουδών σας)
Αποδοχή προϋποθέσεων προγράμματος
Σύντομο Βιογραφικό Σημείωμα (στα ελληνικά)


Αποδοχή πολιτικών Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. του Ε.Μ.Π.


Απλοποιημένη αίτηση προεγγραφής

Σε περίπτωση που επιθυμείτε να συμπληρώσετε την πλήρη αίτηση προεγγραφής, επισκεφτείτε τη σελίδα του προγράμματος από σταθερό υπολογιστή.

(Στην έκδοση του website για κινητά-tablet, έχει απενεργοποιηθεί η ανάρτηση συνημμένων εγγράφων για διευκόλυνσή σας).

Αίτηση προεγγραφής στο πρόγραμμα:
Ανάλυση Στατιστικών Δεδομένων με Χρήση Προχωρημένων Υπολογιστικών Εργαλείων

Παρακαλούμε, συμπληρώστε όλα τα παρακάτω πεδία:

Πρoσωπικά στοιχεία
Επιθυμείτε την έκδοση Απόδειξης ή Τιμολογίου;
Στοιχεία Επικοινωνίας
Σπουδές
Αποδοχή προϋποθέσεων προγράμματος


Αποδοχή πολιτικών Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. του Ε.Μ.Π.


Κοινοποιήστε το πρόγραμμα επιμόρφωσης στα κοινωνικά δίκτυα

Ανάλυση Στατιστικών Δεδομένων με Χρήση Προχωρημένων Υπολογιστικών Εργαλείων

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Για το συγκεκριμένο πρόγραμμα επιμόρφωσης δεν υπάρχουν ανακοινώσεις. Για οποιαδήποτε πληροφορία μπορείτε
να απευθυνθείτε στη γραμματεία
του ΚΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. του ΕΜΠ με email, στο: kedivim@mail.ntua.gr

Ολοκληρωμένοι κύκλοι προγράμματος επιμόρφωσης

Δεν έχουν ολοκληρωθεί προηγούμενοι κύκλοι.