Search
Close this search box.

Ψηφιακή Λειτουργία Θερμοκηπίων Υδροπονίας

Σύντομη περιγραφή προγράμματος

Η υδροπονία αποτελεί μια μέθοδο καλλιέργειας που εμφανίζει ανάπτυξη τα τελευταία έτη. Όμως, η έλλειψη τεχνογνωσίας και αυτοματισμών καθιστά δύσκολη την εδραίωσή της. Συνεπώς, η εγκατάσταση και χρήση αισθητήρων μπορεί να βοηθήσει σημαντικά προς την αυτοματοποίηση των απαιτούμενων εργασιών.

Στο πλαίσιο του συγκεκριμένου προγράμματος, θα παρουσιαστούν οι νέες τεχνολογίες που μπορούν να εφαρμοστούν στα υδροπονικά θερμοκήπια, με σκοπό τη λήψη μετρήσεων για την επιτήρηση των επιθυμητών παραμέτρων.

Επίσης, θα αναλυθούν οι τρόποι υλοποίησης διαφόρων καινοτομιών, μέσω της επιλογής, χρήσης και προγραμματισμού των κατάλληλων αισθητήρων.

Τέλος, θα παρουσιαστούν και θα χρησιμοποιηθούν σε πρακτικά παραδείγματα όλα τα εργαλεία που απαιτούνται, από το στάδιο της σχεδίασης έως το στάδιο της κατασκευής και χρήσης των συστημάτων (βασικά ηλεκτρονικά κυκλώματα, όργανα μέτρησης, χρήση αισθητήρων, προγραμματισμός μικροελεγκτών, 3D σχεδίαση και εκτύπωση εξαρτημάτων).

Video παρουσίασης προγράμματος

Σκοπός Προγράμματος

Μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος, οι συμμετέχοντες θα είναι σε θέση να γνωρίζουν τις σύγχρονες τεχνολογίες που μπορούν να χρησιμοποιηθούν στα υδροπονικά θερμοκήπια.

Επίσης, θα μπορούν να χρησιμοποιήσουν τις αποκτηθείσες γνώσεις για τη σχεδίαση συστημάτων μετρήσεων και ελέγχου, βασιζόμενων σε αισθητήρες, με σκοπό την αυτοματοποίηση των απαιτούμενων εργασιών και συνεπώς τη μείωση του χρόνου και του κόστους.

Στόχοι Προγράμματος

Μέσω του προγράμματος, οι συμμετέχοντες θα κατανοήσουν τις τεχνολογίες που σχετίζονται με τα υδροπονικά θερμοκήπια.

Επίσης, θα ενημερωθούν για τις τεχνολογίες που χρησιμοποιούνται, συμπεριλαμβανομένων της επιλογής των κατάλληλων αισθητήρων, της σχεδίασης των ηλεκτρονικών διατάξεων μέτρησης, της χρήσης και προγραμματισμού μικροελεγκτών, καθώς και της 3D σχεδίασης και κατασκευής εξαρτημάτων.

Τα παραπάνω θα γίνουν πιο κατανοητά μέσω της πραγματοποίησης μετρήσεων με χρήση αισθητήρων, καθώς και μέσω της χρήσης όλων των απαραίτητων λογισμικών και εργαλείων.

Εκπαιδευτικές ενότητες Προγράμματος

 

Εισαγωγή

  • Τεχνολογίες αισθητήρων, θερμοκηπίων και εφαρμογές αυτοματισμών

 

Τεχνολογίες αισθητήρων

  • Βασικά στοιχεία Ηλεκτρονικής
  • Εισαγωγή στους μικροελεγκτές
  • Σχεδίαση και κατασκευή εξαρτημάτων

 

Τεχνολογίες θερμοκηπίων

  • Βασικά στοιχεία θερμοκηπίων
  • Υλικά κατασκευής
  • Έλεγχος περιβάλλοντος σε υδροπονικά θερμοκήπια
  • Παράμετροι που επηρεάζουν την υδροπονική καλλιέργεια
  • Υδροπονική καλλιέργεια σε υποστρώματα (χαρακτηριστικά, κριτήρια επιλογής)
  • Εξοπλισμός υδροπονικής καλλιέργειας
  • Ανάπτυξη χουμοχώματος
  • Έξυπνο θερμοκήπιο – Έξυπνη γεωργία – Αυτοματισμοί
  • Γεωργία Ακριβείας
  • Τεχνολογίες IoT σε θερμοκήπιο
  • Επίγειοι σταθμοί
  • Ρομποτική στα θερμοκήπια
  • Τύποι αισθητήρων
  • Ασύρματο Δίκτυο Αισθητήρων
  • Μετρήσεις παραμέτρων

 

Παραδείγματα εφαρμογών

  • Αυτοματισμοί σε θερμοκήπιο, στην κομποστοποίηση και στα θερμοκήπια υδροπονίας

Το πρόγραμμα ολοκληρώνεται με τη συμπλήρωση ερωτηματολογίων σε σχέση με την ποιότητα των σπουδών για τους σκοπούς της αξιολόγησης του ΚΕΔΙΒΙΜ και για στατιστικούς σκοπούς.

Ωρολόγιο Πρόγραμμα Μαθημάτων

Τα μαθήματα θα πραγματοποιούνται με σύγχρονη διδασκαλία κάθε 2η Τρίτη 16:00-18:00. Σε αυτό το δίωρο θα παρουσιάζεται η επόμενη διδακτική ενότητα και θα επιλύονται απορίες.

Τα μαθήματα θα καταγράφονται και θα διατίθενται μέσω ασύγχρονης διδασκαλίας, για όσους συμμετέχοντες δεν μπορούν να τα παρακολουθήσουν αυτές τις ώρες.

Συνολικά ο κύκλος μαθημάτων του προγράμματος θα διαρκέσει 2 μήνες.

Δεξιότητες που στοχεύει το πρόγραμμα να αποκτηθούν

Βασικές Δεξιότητες

Εξοικείωση με τις τεχνολογίες που σχετίζονται με τα θερμοκήπια και τα θερμοκήπια υδροπονίας.

Εκμάθηση των εργαλείων (αισθητήρων, μικροελεγκτών, μεθόδων επικοινωνίας) για τη χρήση τους σε αυτές τις εφαρμογές.

Προηγμένες Δεξιότητες

Χρήση των γνώσεων που αποκτήθηκαν για την παρακολούθηση και αυτοματοποίηση της λειτουργίας των θερμοκηπίων υδροπονίας.

Σχεδίαση και κατασκευή πλακετών ηλεκτρονικών κυκλωμάτων για τις απαιτούμενες εφαρμογές.

Ελάχιστες προϋποθέσεις συμμετοχής καταρτιζόμενων

Το πρόγραμμα μπορούν να παρακολουθήσουν:

Απόφοιτοι Λυκείων, ΑΕΙ και ΤΕΙ

Δημόσιοι υπάλληλοι, ΝΠΙΔ και ΝΠΔΔ

Στελέχη ΟΤΑ

Εκπαιδευτικοί, στελέχη Υπουργείων κ.λπ.

 

Επιθυμητή η γνώση της Αγγλικής γλώσσας.

Επιστημονικός Υπεύθυνος

Εκπαιδευτές

ΚΛΕΙΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Το πρόγραμμα δεν δέχεται εγγραφές.

Πολιτική Διδάκτρων (Γενικοί όροι)

Πριν προχωρήσετε στην πληρωμή των διδάκτρων βεβαιωθείτε ότι έχετε διαβάσει τους ΕΙΔΙΚΟΥΣ ΟΡΟΥΣ (εάν υπάρχουν) του προγράμματος που έχετε επιλέξει.

Γενικά, τα δίδακτρα καταβάλλονται σε δύο δόσεις (εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά στους ΕΙΔΙΚΟΥΣ ΟΡΟΥΣ στο τέλος της παρούσας ενότητας):

50% με την ολοκλήρωση της εγγραφής
και 50% κατόπιν ενημέρωσης από τη Γραμματεία
πριν το τέλος των μαθημάτων

Η αποπληρωμή είναι απαραίτητη για την συμμετοχή στις τελικές εξετάσεις καθώς και για την απόκτηση του πιστοποιητικού ολοκλήρωσης του προγράμματος.

Τα δίδακτρα πληρώνονται με τραπεζική κατάθεση στον παρακάτω τραπεζικό λογαριασμό του Ε.Λ.Κ.Ε. Ε.Μ.Π στην ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ:

IBAN: GR0901100800000008001170649
Αρ. Λογ.: 080/011706-49
BIC: ETHNGRAA

αναγράφοντας ως αιτιολογία κατάθεσης το Ονοματεπώνυμό σας και τον Τίτλο του Προγράμματος που θα παρακολουθήσετε.

Ειδικοί όροι:

Αίτηση προεγγραφής στο πρόγραμμα:
Ψηφιακή Λειτουργία Θερμοκηπίων Υδροπονίας

Παρακαλούμε, συμπληρώστε όλα τα παρακάτω πεδία:

Πρoσωπικά στοιχεία
Στοιχεία Επικοινωνίας
Σπουδές (επισυνάψτε αντίγραφο του τίτλου σπουδών σας)
Αποδοχή προϋποθέσεων προγράμματος
Σύντομο Βιογραφικό Σημείωμα (στα ελληνικά)


Αποδοχή πολιτικών Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. του Ε.Μ.Π.


Απλοποιημένη αίτηση προεγγραφής

Σε περίπτωση που επιθυμείτε να συμπληρώσετε την πλήρη αίτηση προεγγραφής, επισκεφτείτε τη σελίδα του προγράμματος από σταθερό υπολογιστή.

(Στην έκδοση του website για κινητά-tablet, έχει απενεργοποιηθεί η ανάρτηση συνημμένων εγγράφων για διευκόλυνσή σας).

Αίτηση προεγγραφής στο πρόγραμμα:
Ψηφιακή Λειτουργία Θερμοκηπίων Υδροπονίας

Παρακαλούμε, συμπληρώστε όλα τα παρακάτω πεδία:

Πρoσωπικά στοιχεία
Στοιχεία Επικοινωνίας
Σπουδές
Αποδοχή προϋποθέσεων προγράμματος


Αποδοχή πολιτικών Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. του Ε.Μ.Π.


Κοινοποιήστε το πρόγραμμα επιμόρφωσης στα κοινωνικά δίκτυα

Ψηφιακή Λειτουργία Θερμοκηπίων Υδροπονίας

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Για το συγκεκριμένο πρόγραμμα επιμόρφωσης δεν υπάρχουν ανακοινώσεις. Για οποιαδήποτε πληροφορία μπορείτε
να απευθυνθείτε στη γραμματεία
του ΚΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. του ΕΜΠ με email, στο: kedivim@mail.ntua.gr

Ολοκληρωμένοι κύκλοι προγράμματος επιμόρφωσης

Φεβρουάριος 2022 (Α’ Κύκλος)

Φεβρουάριος 2023 (Β’ Κύκλος)